02191014717
0
هوش اجتماعی

هوش اجتماعی

بدون دیدگاه
اهداف در زندگی

اهداف در زندگی

بدون دیدگاه
قدرت کلام

قدرت کلمات

بدون دیدگاه

دوره جامع مدیریت لهجه

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
12:00ساعت
6

دوره سیاست های زنانه

۳۲۰,۰۰۰ تومان
00:36ساعت
5

دوره افزایش دایره لغات

۹۹,۰۰۰ تومان
226

چگونه واضح و شمرده صحبت کنیم؟

۷۹,۰۰۰ تومان
00:50ساعت
297