09100776969
0

امیر مصطفی

منتور حرفه‌ای

Negotiation & business

ویدیوهای آموزشی

دوره‌ها و محصولات ما

دوره جامع مدیریت لهجه

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
12:00ساعت
9

دوره سیاست های زنانه

۳۲۰,۰۰۰ تومان ۱۴۹,۰۰۰ تومان
00:36ساعت
10

دوره افزایش دایره لغات

۹۹,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
244

کتاب‌الکترونیک و صوتی – صداسازی و پرورش صدا

۹,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان
01:03ساعت
356

NEGOTIATION & BUSINESS​