• لطفا در نوشتن آی‌دی دقت کنید.

تربیت ذهن

با تربیت ذهنت برای صحبت کردن می‌توانی از پایه، کلامت رو تقویت کنی

تربیت کلام

با تربیت کلامت می‌تونی روان شروع به صحبت کنی

قدرت کلام

قدرت کلام خودت رو افزایش میدی و یکسری باورهای محدود کننده که تا به الان جلوی پیشرفتت رو میگرفت اصلاح می‌کنی