امیر مصطفی

دانلود جزوات

Business student

مدیریت هزینه در کسب و کار

استاد نسرین نیکفال آذر
۱
 • دانلود جزوه PDF
 • پرینت A5 یا A4
 • فهرست مطالب
 • تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
 • ساعت: ۱۵:۳۰
موجود نیست

مدیریت نوآوری و توسعه محصول

استاد علیرضا طوسی
۲
 • دانلود جزوه PDF
 • پرینت A5 یا A4
 • فهرست مطالب
 • تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
 • ساعت: ۱۳:۳۰

آشنایی با قانون اساسی ج.ا ایران

استاد شاهرخ عباس‌زاده
۳
 • دانلود جزوه PDF
 • پرینت A5 یا A4
 • فهرست مطالب
 • تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
 • ساعت: ۱۳:۳۰

اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی

استاد علیرضا طوسی
۴
 • دانلود جزوه PDF
 • پرینت A5 یا A4
 • فهرست مطالب
 • تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
 • ساعت: ۱۵:۳۰

هوشمند سازی کسب و کار

استاد پیام غنی‌زاده
۵
 • دانلود جزوه PDF
 • پرینت A5 یا A4
 • فهرست مطالب
 • تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
 • ساعت: ۱۳:۳۰

مدیریت بازاریابی خدمات

استاد پیام غنی‌زاده
۶
 • دانلود جزوه PDF
 • پرینت A5 یا A4
 • فهرست مطالب
 • تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
 • ساعت: ۱۵:۳۰
موجود نیست

مبانی بازاریابی

استاد صالحی‌زاده
۷
 • دانلود PDF کتاب
 • پرینت A5 یا A4
 • فصل ۱، ۲، ۳، ۴، ۶
 • تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
 • ساعت: ۱۵:۳۰

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

استاد فراهانی
۸
 • دانلود جزوه PDF
 • پرینت A5 یا A4
 • فهرست مطالب
 • تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
 • ساعت: ۱۵:۳۰

مدیریت تامین و انبارداری

استاد علیرضا طوسی
۹
 • دانلود جزوه PDF
 • پرینت A5 یا A4
 • فهرست مطالب
 • تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
 • ساعت: ۱۵:۳۰

ممنونم از عزیز، برای همراهی در این ترم

پوریا یعقوب‌پور
پوریا یعقوب‌پوردانشجوی کارشناسی کسب و کار
Read More
هر چقدر از خوش قلبی و مهربونی پوریا بگم کم گفتم.
مهدی نعیمی
مهدی نعیمیدانشجوی کارشناسی کسب و کار
Read More
واژه "Discipline" من رو یاد مهدی میندازه که شخصی منظم و متعهد در همه کارهاشه.
غلامرضا ریاحی
غلامرضا ریاحیدانشجوی کارشناسی کسب و کار
Read More
انقدررررررررر دلسوز و مهربونه که نگو و نپرس
مرتضی یونسی
مرتضی یونسیدانشجوی کارشناسی کسب و کار
Read More
درسته توی کارخونه میهن فروشه، اما یک میهن خریدار خودشن
عماد صراف
عماد صرافدانشجوی کارشناسی کسب و کار
Read More
هر چقدر از ادب عماد بگم کم گفتم خدایی
امیر مصطفی
امیر مصطفیدانشجوی کارشناسی کسب و کار
Read More
“I want to thank me for believing in me, I want to thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong. I wanna thank me for being me at all times