0

انواع ‌سخنران ‌هنگام ‌سخنرانی ‌کردن

انواع ‌سخنران ‌هنگام ‌سخنرانی ‌کردن

من ‌امیر ‌مصطفی، ‌مدرس ‌سخنرانی، ‌فن ‌بیان ‌و ‌مذاکره ‌در ‌این ‌مقاله ‌انواع ‌سخنران ‌هنگام ‌سخنرانی ‌کردن ‌را ‌می ‌خواهم ‌بررسی ‌کنم.

شاید ‌خودمان ‌که ‌سخنرانی ‌می ‌کنیم ‌متوجه ‌نشویم ‌که ‌دقیقا ‌داریم ‌چه ‌کاری ‌انجام ‌می ‌دهیم ‌و ‌مخاطب ‌چه ‌حسی ‌می ‌گیرد.

اما ‌اگر ‌انواع ‌سخنران ‌را ‌در ‌هنگام ‌سخنرانی ‌بشناسیم ‌می ‌توانیم ‌متوجه ‌شویم ‌که ‌ما ‌از ‌کدام ‌دسته ‌هستیم.

این ‌شناخت ‌هم ‌می ‌تواند ‌بر ‌اساس ‌بازخوردی ‌که ‌از ‌دوستان ‌یا ‌مخاطبین ‌می ‌گیریم ‌مشخص ‌شود ‌و ‌هم ‌خودمان ‌می ‌توانیم ‌با ‌ثبت ‌ویدیو ‌از ‌خودمان ‌در ‌هنگام ‌سخنرانی ‌کردن ‌تا ‌حد ‌زیادی ‌متوجه ‌این ‌شناخت ‌شویم.

در ‌خیلی ‌از ‌مواقع ‌شناخت ‌خودمان ‌باعث ‌می ‌شود ‌که ‌بتوانیم ‌خیلی ‌سریع ‌تر ‌به ‌هدفی ‌که ‌داریم ‌برسیم.


خودمان ‌باشیم

ادا ‌درآوردن ‌در ‌سخنرانی ‌باعث ‌می ‌شود ‌که ‌دیگران ‌حس ‌خوبی ‌از ‌ما ‌و ‌صحبت ‌های ‌ما ‌نگیرند.

چون ‌خیلی ‌از ‌افراد ‌متوجه ‌می ‌شوند ‌کارها ‌و ‌صحبت ‌هایی ‌که ‌انجام ‌می ‌دهیم ‌فقط ‌ادا ‌درآوردن ‌است ‌و ‌خودمان ‌نیستیم.

دلیل ‌ادا ‌درآوردن ‌و ‌مصنوعی ‌سخنرانی ‌کردن ‌این ‌است ‌که ‌افراد ‌ترس ‌از ‌قضاوت ‌شدن ‌دارند ‌و ‌می ‌خواهند ‌با ‌تقلید ‌کردن ‌و ‌ادا ‌درآوردن ‌دیگران ‌چهره ‌خوبی ‌از ‌خودشان ‌به ‌جا ‌بگذارند ‌تا ‌همه ‌بگویند، ‌به ‌به، ‌چقدر ‌ ‌بود، ‌چقدر ‌عالی ‌صحبت ‌کرد ‌و ‌این ‌گونه ‌می ‌شود ‌که ‌در ‌دام ‌قضاوت ‌دیگران ‌می ‌افتند.

خیلی ‌از ‌افراد ‌برای ‌اینکه ‌باکلاس ‌به ‌نظر ‌برسند ‌تظاهر ‌به ‌رسمی ‌بودن ‌می ‌کنند ‌و ‌این ‌رسمی ‌بودن ‌را ‌هم ‌از ‌ ‌حد ‌می ‌گذرانند.

شاید ‌اگر ‌این ‌افراد ‌خودشان ‌را ‌می ‌دیدند ‌که ‌چه ‌ژست ‌های ‌مسخره ‌و ‌طرز ‌صحبت ‌کردن ‌چرتی ‌دارند ‌هیچ ‌وقت ‌با ‌این ‌سبک ‌پیش ‌نمی ‌رفتند.

(خدایی ‌خیلی ‌ضایع ‌است، ‌من ‌که ‌چندشم ‌می ‌شه)

این ‌افراد ‌با ‌ادا ‌درآوردن ‌باعث ‌می ‌شوند ‌که ‌یک ‌نقاب ‌روی ‌چهره ‌و ‌شخصیت ‌اصلی ‌که ‌دارند ‌گذاشته ‌شود.

و ‌تصور ‌می ‌کنند ‌که ‌با ‌این ‌کارها ‌می ‌توانند ‌خیلی ‌تاثیرگذار ‌باشند، ‌فارغ ‌از ‌اینکه ‌با ‌این ‌ادا ‌درآوردن ‌ها ‌ارتباطشان ‌را ‌با ‌مخاطب ‌از ‌دست ‌می ‌دهند.

هر ‌چقدر ‌خودمان ‌باشیم ‌و ‌اصیل ‌تر ‌باشیم ‌افراد ‌بیشتر ‌با ‌ما ‌ارتباط ‌برقرار ‌می ‌کنند.

پس ‌با ‌ادا ‌درآوردن ‌این ‌ارتباط ‌را ‌خراب ‌نکنیم.


سخنران ‌شماره ‌یک ‌– ‌مهارت ‌عالی ‌و ‌تظاهرگر

این ‌نوع ‌سخنران ‌مهارت ‌عالی ‌در ‌ارائه ‌و ‌سخنرانی ‌کردن ‌دارد، ‌به ‌خوبی ‌با ‌کلمات ‌بازی ‌می ‌کند، ‌صحبت ‌های ‌شیوایی ‌دارد،

اما ‌تظاهر ‌می ‌کند، ‌خودش ‌نیست ‌و ‌سعی ‌می ‌کند ‌خیلی ‌حرفه ‌ای ‌به ‌نظر ‌برسد.

با ‌تظاهر ‌کردن ‌یک ‌سرمایه ‌را ‌از ‌دست ‌می ‌دهد

و ‌آن ‌سرمایه ‌چیزی ‌نیست ‌جز ‌اعتماد ‌مخاطب

 

و ‌این ‌سخنران، ‌از ‌نظر ‌مخاطب ‌خیلی ‌زبان ‌باز، ‌کلک، ‌غیرقابل ‌اعتماد ‌و ‌بدون ‌صداقت ‌شناخته ‌می ‌شود.


سخنران ‌شماره ‌دو ‌– ‌مهارت ‌ضعیف ‌و ‌تظاهرگر

به ‌نظر ‌من ‌بدترین ‌و ‌غیرقابل ‌اعتماد ‌ترین ‌سخنرانی، ‌سخنرانی ‌است ‌که ‌نه ‌مهارت ‌سخنرانی ‌کردن ‌دارد ‌و ‌نه ‌خودش ‌است ‌و ‌تظاهر ‌می ‌کند.

این ‌نوع ‌سخنران ‌ازآنجاکه ‌تجربه ‌و ‌مهارت ‌سخنرانی ‌کردن ‌را ‌ندارد ‌سعی ‌می ‌کند ‌که ‌با ‌تظاهر ‌کردن ‌و ‌ادا ‌درآوردن ‌شبیه ‌به ‌حرفه ‌ای ‌ها ‌شود.

معمولا ‌این ‌افراد ‌ادا ‌و ‌اطوارهای ‌عجیب ‌وغریب ‌و ‌مسخره ‌ای ‌پیدا ‌می ‌کنند، ‌زبان ‌بدنشان ‌خیلی ‌مثلا ‌باکلاس ‌می ‌شود ‌و ‌احتمالا ‌هم ‌ترس ‌و ‌دلشوره ‌را ‌بتوانیم ‌از ‌کارهای ‌و ‌چهره ‌شان ‌متوجه ‌شویم.

انواع ‌سخنران ‌هنگام ‌سخنرانی ‌کردن
انواع ‌سخنران ‌هنگام ‌سخنرانی ‌کردن

سخنران ‌شماره ‌سه ‌– ‌مهارت ‌ضعیف ‌و ‌خود ‌بودن

این ‌نوع ‌سخنران ‌ازآنجاکه ‌مهارت ‌ضعیفی ‌در ‌سخنرانی ‌کردن ‌دارد ‌

ولی ‌چون ‌خودش ‌است

در ‌خیلی ‌از ‌موارد ‌حضار ‌از ‌این ‌افراد ‌استقبال ‌می ‌کنند ‌و ‌درکش ‌می ‌کنند.

شاید ‌مهارت ‌کافی ‌در ‌سخنرانی ‌کردن ‌نداشته ‌باشد، ‌اما ‌ازآنجاکه ‌صادق ‌است، ‌حضار ‌صحبت ‌هایش ‌را ‌می ‌پذیرند ‌قرار ‌می ‌دهند.

این ‌افراد ‌عموما ‌با ‌نام ‌تازه ‌کار ‌یا ‌آماتور ‌شناخته ‌می ‌شوند.

آماتور ‌بودن ‌بهتر ‌از ‌این ‌است ‌که ‌آدم ‌دغل، ‌دو ‌رو ‌و ‌غیرقابل ‌اعتمادی ‌باشیم.


سخنران ‌شماره ‌چهار ‌– ‌مهارت ‌عالی ‌و ‌خود ‌بودن

این ‌نوع ‌سخنران ‌چون ‌هم ‌مهارت ‌در ‌ارائه ‌مطلب ‌و ‌سخنرانی ‌دارد ‌و ‌هم ‌صادق ‌است، ‌می ‌تواند ‌ارتباط ‌خوبی ‌با ‌حضار ‌برقرار ‌کند ‌و ‌نتیجه ‌این ‌ارتباط ‌خوب ‌یک ‌شخصیت ‌موثر ‌کاریزماتیک ‌خواهد ‌بود.

این ‌نوع ‌سخنرانی ‌پیامش ‌را ‌به ‌روشنی ‌بیان ‌می ‌کند، ‌صحبت ‌هایش ‌از ‌ته ‌دل ‌و ‌با ‌شور ‌و ‌شوق ‌است ‌و ‌حرکات ‌بدن ‌و ‌نحوه ‌بیانش ‌با ‌صداقت ‌همراه ‌است.

خوب ‌است ‌که ‌شبیه ‌به ‌این ‌نوع ‌سخنران ‌شویم.


جمع ‌بندی

انواع ‌سخنران ‌بر ‌اساس ‌مهارت ‌و ‌خود ‌بودن ‌یا ‌تظاهرگر ‌بودن ‌را ‌در ‌این ‌نوشته ‌بررسی ‌کردم.

به ‌عبارت ‌دیگر، ‌ما ‌چهار ‌نوع ‌سخنران ‌داریم:

  • سخنران ‌شماره ‌یک ‌– ‌مهارت ‌عالی ‌و ‌تظاهرگر
  • سخنران ‌شماره ‌دو ‌– ‌مهارت ‌ضعیف ‌و ‌تظاهرگر
  • سخنران ‌شماره ‌سه ‌– ‌مهارت ‌ضعیف ‌و ‌خود ‌بودن
  • سخنران ‌شماره ‌چهار ‌– ‌مهارت ‌عالی ‌و ‌خود ‌بودن

خود ‌بودن ‌می ‌تواند ‌رمز ‌موفقیت ‌در ‌سخنرانی ‌های ‌ما ‌باشد، ‌چرا ‌که ‌حتی ‌اگر ‌یک ‌سخنرانی ‌آماتور ‌هم ‌باشیم ‌حضار ‌به ‌ما ‌و ‌حرف ‌های ‌ما ‌اعتماد ‌خواهند ‌کرد.

اما ‌اگر ‌تظاهر ‌کنیم ‌و ‌حتی ‌اگر ‌مهارت ‌عالی ‌در ‌سخنرانی ‌کردن ‌داشته ‌باشیم، ‌باز ‌هم ‌سرمایه ‌ای ‌به ‌نام ‌اعتماد ‌حضار ‌را ‌از ‌دست ‌خواهیم ‌داد.

 

– ‌خودمان ‌باشیم ‌-

 

روزگارتان ‌زیبا ‌و ‌در ‌پناه ‌خدا ‌باشید

امیر ‌مصطفی

 

دانلود PDF مقاله “انواع ‌سخنران ‌هنگام ‌سخنرانی ‌کردن” [member]

دانلود PDF این مقاله

[/member]

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *