09100776969
0
لیست مطالب
چگونه حق خود را بگیریم

رادیو بیان 3: چگونه حق خود را بگیرم؟

چگونه حق خود را بگیریم؟ معمولا وقت هایی بوده که شخصی حق ما رو خورده و یک آب هم روش رفته و ما هم به احتمال زیاد نتونستیم حق خودمون رو ازش بگیریم و هیچ کاری هم نتونستیم بکنیم. این ...