0
محتوای گرفتن حق خود از دیگران

رادیو بیان ۳: چگونه حق خود را بگیرم؟

چگونه حق خود را بگیریم؟ معمولا وقت هایی بوده که شخصی حق ما رو خورده و یک آب هم روش رفته و ما هم به احتمال زیاد نتونستیم حق خودمون رو ازش بگیریم و هیچ کاری هم نتونستیم بکنیم. این ...