02165300681
0
لیست مطالب
چطور عذرخواهی کنیم

چطور عذرخواهی کنیم

چطور عذرخواهی کنیم ؟ چطور عذرخواهی کنیم تا به جای اینکه کوچیک و ضعیف بشیم، فرد بزرگ و با عزت نفسی بشیم. چطور عذرخواهی کنیم تا طرفِ مقابلمون سَرِش گیج نره یا اصلاً چطور عذرخواهی کنیم تا غرورمون شکسته نشه ...