0
محتوای چگونه با کلاس رفتار کنیم

اتیکت چیست ؟

اتیکت چیست؟ اتیکت (etiquette) به معنی آداب و رفتار صحیح در محل کار و یا در اجتماع است. حتما تا الان با اشخاصی برخورد داشتید که علارغم نداشتن وضعیت مالی خیلی عالی یا زندگی در روستاهای دور دست، انسانهای فوق ...