0
محتوای نه شنیدن

رادیو بیان ۱۹: جواب رد و منفی شنیدن

جواب رد و منفی شنیدن شنیدن جواب رد و منفی همیشه خیلی سخت بوده، مخصوصا اگر درخواستی که داشته باشیم خیلی برامون مهم بوده باشه. خیلی وقت ها وقتی از کسی جواب منفی میگیریم به این فکر می کنیم که ...

نه شنیدن

این یک گام بسیار کوچک اما با یک نتیجه فوق العاده است که مارو با دیگران متمایز میکنه و فقط با همین رفتار کوچیک توی جامعه و بین دوستان و آشنایان مارو بعنوان یک فرد قدردان و دارای عزت نفس بالا میشناسن.