0
محتوای نه شنیدن در نتورک

رادیو بیان ۱۹: جواب رد و منفی شنیدن

جواب رد و منفی شنیدن شنیدن جواب رد و منفی همیشه خیلی سخت بوده، مخصوصا اگر درخواستی که داشته باشیم خیلی برامون مهم بوده باشه. خیلی وقت ها وقتی از کسی جواب منفی میگیریم به این فکر می کنیم که ...