09100776969
0
لیست مطالب
Blog 030

انتقاد شنیدن

روش صحیح انتقاد شنیدن سالها قبل خودم همیشه خیلی می ترسیدم که از طرف کسی نقد بشم. مخصوصا از طرف افرادی که بزرگتر از من هستند و یا از لحاظ اجتماعی بالاتر هستند. برای همین اگر کار اشتباهی انجام میدادم ...