0
محتوای مهارت های اجتماعی
هوش اجتماعی

هوش اجتماعی

هوش اجتماعی انسان ها ذاتا اجتماعی هستند و دوست دارند که در اجتماع باشند ولی گاها پیش آمده که از اجتماع هراس دارند چون احساس می کنند که هوش اجتماعی بالایی ندارند و نمی توانند ارتباط خوبی با افراد اجتماع ...