0
محتوای متدولوژی اجایل

اجایل یا چابک چیست

اجایل Agile یا چابک چیست؟ این نوشته یک توضیح ساده از متدولوژی اجایل Agile یا چابک است. سیستم اجایل یا چابک جهت نرم افزارهایی که برنامه نویسان برای مشتریان خود طراحی می کرده اند به وجود آمد. در این فرآیند ...