0
محتوای شروع سخنرانی

رادیو بیان ۴: چگونه سخنرانی خود را شروع کنیم ؟

چگونه سخنرانی خود را شروع کنیم؟ حتما میدونید دقایق اولیه هر سخنرانی یکی از مهمترین تایم ها برای سخنران است. این دقایق اولیه واقعا حکم طلا رو برای سخنران دارند. تو این قسمت از رادیو بیان به سه مورد از ...