0
محتوای رفتار با رییس

سیاست رفتاری در محیط کار

سیاست کاری و سیاست رفتاری در محیط کار داشتن سیاست کاری و سیاست رفتاری در محیط کار بسیار مهم و ضروی هست. ما باید با افرادی که در محیط کاری باهاشون در ارتباط هستیم با یک سیاست کاری باهاشون رفتار ...

رادیو بیان ۸: نحوه رفتار با مدیر بد اخلاق

نحوه رفتار با مدیر بد اخلاق متاسفانه بعضی از افراد که در جایگاه مدیریتی قرار می گیرند اخلاق حرفه ای از خودشون نشون نمیدند، و وقتی هم صحبت از این مشه که چرا شما با زیر دست هاتون رفتار بد ...