09100776969
0
لیست مطالب
Radio Bayan 006

رادیون بیان 6: نحوه برخورد با مشتری عصبانی و ناراضی

نحوه بروخورد با مشتری عصبانی و ناراضی اگر شما هم بعنوان یک فروشنده مشغول به کار باشید به احتمال زیاد به مشتریان عصبانی و ناراضی بر خوردید. اگر مشتری به شما زنگ بزند و از نحوه خدمات یا کالای شما ...