0
محتوای رادیو بیان 2

رادیو بیان ۲ – طرز برخورد با افراد دروغگو

طرز برخورد با افراد دروغگو در این رادیو بیان به این موضوع پرداخته شده که با افراد دروغگو چطور رفتار کنیم، آیا اصلا لازم هست که دروغ اون طرف رو جایی جار بزنیم یا خیر، یا شاید هم لازمه که ...