0
محتوای رادیو بیان 10

رادیو بیان ۱۰: مقدار استاندارد صحبت کردن

مقدار استاندارد صحبت کردن خیلی خوبه که بدونیم باید به چه مقدار در گفتگو های دو نفره صحبت کنیم تا شخص حرافی نباشیم. پیشنهاد می کنم این رادیو بیان رو بشنوید تا بدونید که باید به چه مقدار صحبت کنیم ...