0
محتوای حذف تکیه کلام

رادیو بیان ۳۲: روش های حذف تکیه کلام ها و اِ گفتن

رادیو بیان 32: روش های حذف تکیه کلام ها و اِ گفتن تکیه کلام ها واقعا مثل یک پتک بر سر شنونده ها وارد میشه. تکیه کلام هایی مثل، اِ، چیز، در واقع، به اصطلاح، عرضم به حضورتون که، تمام ...

حذف تکیه کلام و اِ… گفتن

حذف تکیه کلام و اِ گفتن تکیه کلام ها عبارات یا جملاتی هستند که ممکن هست افراد در موقعیت های مختلف ازشون استفاده کنند. بعضی از این تکیه کلام ها جنبه طنز و شوخی دارند و یا برخی دیگه هم ...