09100776969
0
لیست مطالب
Radio Bayan 032

رادیو بیان 32: روش های حذف تکیه کلام ها و اِ گفتن

رادیو بیان 32: روش های حذف تکیه کلام ها و اِ گفتن تکیه کلام ها واقعا مثل یک پتک بر سر شنونده ها وارد میشه. تکیه کلام هایی مثل، اِ، چیز، در واقع، به اصطلاح، عرضم به حضورتون که، تمام ...