0
محتوای تیکه کلام

رادیو بیان ۳۲: روش های حذف تکیه کلام ها و اِ گفتن

رادیو بیان 32: روش های حذف تکیه کلام ها و اِ گفتن تکیه کلام ها واقعا مثل یک پتک بر سر شنونده ها وارد میشه. تکیه کلام هایی مثل، اِ، چیز، در واقع، به اصطلاح، عرضم به حضورتون که، تمام ...