0
محتوای تکنیک های سخنرانی

رادیو بیان ۱۸: نکته های سخنرانی – دام میکروفن

رادیو بیان 18: نکته های سخنرانی - دام میکروفن دام میکروفن یکی از اون فوت های کوزه گری هست که اگر ندونیم و رعایتش نکنیم، سخنرانیمون به کلی بهم میریزیه و اگه به دام میکروفن بیافتیم ممکنه که دیگه اصلا ...