0
محتوای برخورد با مدیر بد

رادیو بیان ۸: نحوه رفتار با مدیر بد اخلاق

نحوه رفتار با مدیر بد اخلاق متاسفانه بعضی از افراد که در جایگاه مدیریتی قرار می گیرند اخلاق حرفه ای از خودشون نشون نمیدند، و وقتی هم صحبت از این مشه که چرا شما با زیر دست هاتون رفتار بد ...