0
محتوای اِ گفتن

حذف تکیه کلام و اِ… گفتن

حذف تکیه کلام و اِ گفتن تکیه کلام ها عبارات یا جملاتی هستند که ممکن هست افراد در موقعیت های مختلف ازشون استفاده کنند. بعضی از این تکیه کلام ها جنبه طنز و شوخی دارند و یا برخی دیگه هم ...