0
محتوای ارائه سخنرانی

رادیو بیان ۷: نحوه تمرین سخنرانی

نحوه تمرین سخنرانی در این رادیو بیان در مورد نحوه تمرین سخنرانی صحبت شده است. خیلی از افراد تصور می کنند که قبل از سخنرانی نیاز به تمرین نیست. اما همین افراد وقتی سخنرانی خودشون رو اجرا می کنند یک ...