0
دوره‌های آموزشی

دوره افزایش دایره لغات

۹۹,۰۰۰ تومان
۲۷۳

چگونه واضح و شمرده صحبت کنیم؟

۷۹,۰۰۰ تومان ۵۷,۰۰۰ تومان
۰۰:۵۰ساعت
۳۲۰

دوره جامع صداسازی

۲۴۹,۰۰۰ تومان
۰۲:۴۰ساعت
۲۴۲

دوره رفع کم حرفی و خجالت

۱۵۹,۰۰۰ تومان
۰۳:۲۵ساعت
۳۳۶