09100776969
0
دوره‌های آموزشی

دوره جامع مدیریت لهجه

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
12:00ساعت
11

دوره سیاست های زنانه

۳۲۰,۰۰۰ تومان ۱۴۹,۰۰۰ تومان
00:36ساعت
11

دوره افزایش دایره لغات

۹۹,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
245

چگونه واضح و شمرده صحبت کنیم؟

۷۹,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
00:50ساعت
305

دوره ویدیویی اصول احوالپرسی صمیمی و رسمی

۶۹,۰۰۰ تومان ۲۹,۰۰۰ تومان
01:08ساعت
183

دوره جامع صداسازی

۲۴۹,۰۰۰ تومان ۱۴۹,۰۰۰ تومان
02:40ساعت
226

دوره رفع کم حرفی و خجالت

۱۵۹,۰۰۰ تومان ۸۹,۰۰۰ تومان
03:25ساعت
325

کتاب‌الکترونیک و صوتی – صداسازی و پرورش صدا

۹,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان
01:03ساعت
359

کتاب‌الکترونیک و صوتی – مکالمات تلفنی موثر

۹,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان
00:37ساعت
158

کتاب الکترونیکی+صوتی “شیک”

۳۵,۰۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰ تومان
03:25ساعت
269