02191014717
0
دوره‌های آموزشی

دوره جامع مدیریت لهجه

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
12:00ساعت
3

دوره سیاست های زنانه

۳۲۰,۰۰۰ تومان
00:36ساعت
2

دوره افزایش دایره لغات

۹۹,۰۰۰ تومان
216

چگونه واضح و شمرده صحبت کنیم؟

۷۹,۰۰۰ تومان
00:50ساعت
288

دوره جامع صداسازی

۲۴۹,۰۰۰ تومان
02:40ساعت
187

دوره رفع کم حرفی و خجالت

۱۵۹,۰۰۰ تومان
03:25ساعت
303