0
محتوای مقالات
در جواب خوش آمدید چه بگوییم – جواب اومدین چیست

در جواب خوش آمدید چه بگوییم

در جواب خوش آمدید چه بگوییم – جواب خوش اومدین چیست در جواب خوش آمدید یا به بیانی خودمانی تر در جواب خوش اومدین می توانیم از مواردی که در این نوشته بیان می کنم استفاده کنید. خوش آمدید یا ...
در جواب احسنت چه بگوییم

در جواب احسنت چه بگوییم

در جواب احسنت چه بگوییم احسنت گفتن نوعی از تعریف کردن از دیگران است. اما در جواب احسنت چه بگوییم تا بتوانیم پاسخ مناسبی را در مدح تعریفی که از ما شده است بیان کنیم؟ مانند نوشته های گذشته، برای ...
در جواب وقت بخیر چی باید گفت

در جواب وقت بخیر چی باید گفت

در جواب وقت بخیر چی باید گفت در این نوشته می خواهیم این را بررسی کنیم که در جواب وقت بخیر چی باید گفت. وقت بخیر عموما در احوالپرسی ها و در ابتدای صحبت بیان می شود. مترادف وقت بخیر ...
در جواب لطف دارید چه بگوییم

در جواب لطف دارید چه بگوییم

در جواب لطف دارید چه بگوییم لطف دارید یک نوعی تعارف است که ما ایرانی ها از آن در صحبت هایمان استفاده می کنیم. اما واقعا در جواب لطف دارید چه بگوییم تا حس خوبی را به طرف مقابلمان انتقال ...
در جواب در خدمتم چه بگوییم – جواب در خدمتم چیست

در جواب در خدمتم چه بگوییم

در جواب در خدمتم چه بگوییم – جواب در خدمتم چیست در خدمتم عبارتی است که آن را معمولا زمانی به کار می ‌برند که بخواهند ارادت خوشان را به طرف مقابل برای انجام کاری برسانند، در خدمتم نوعی از آماده بودن به سبک مخلصانه است اما در جواب در خدمتم چه بگوییم یا جواب در خدمتم چیست تا آن را در صحبت ‌های روزمره خودمان بتوانیم استفاده کنیم؟
در جواب زنده باشید چه باید گفت

در جواب زنده باشید چه باید گفت

در جواب زنده باشید چه باید گفت زنده باشید یکی از آن عبارت هایی است که در تعارفات ما ایرانی ها استفاده می شود. اما در جواب زنده باشید چه باید گفت تا جوابی خوب و مناسب باشد؟ همانطور که ...
در جواب جاتون خالی چی بگیم

در جواب جاتون خالی چی بگیم

در جواب جاتون خالی چی بگیم جاتون خالی یک تعارف است که وقتی شخصی به مهمانی یا مسافرت می رود و زمانی که می خواهد برای دوستش یا یکی از آشناها در مورد آن محیط صحبت کند از عبارت جاتون ...
در جواب انجام وظیفه بود چی بگیم

در جواب انجام وظیفه بود چی بگیم

در جواب انجام وظیفه بود چی بگیم معمولا زمان هایی که از کسی تشکر می کنند یا در مورد کاری که انجام شده است تعریف می کنند، آن طرف برای اینکه بخواهد شکسته نفسی و ارادت خودش را نشان دهد ...
در جواب زیر سایه شما چه باید گفت

در جواب زیر سایه شما چه باید گفت

در جواب زیر سایه شما چه باید گفت زیر سایه شما یک تعارف ایرانی است، اما معنی زیر سایه شما چیست و در جواب زیر سایه شما چه باید گفت تا پاسخ مناسبی را به آن بیان کنیم. در ادامه ...
در جواب باعث افتخاره چی باید گفت

در جواب باعث افتخاره چی باید گفت

در جواب باعث افتخاره چی باید گفت باعث افتخاره جزو یکی از تعارفات ایرانی است که در صحبت های ما ایرانی ها زیاد به کار می رود، اما در جواب باعث افتخاره چی باید گفت تا بتوانیم ادب و ارادت ...
1 4 5 6 7 8 23