02165300681
0
لیست مطالب
اشک هنرپیشه

اشک هنرپیشه

صوت نمایشی اشک هنرپیشه با صدای سرکارخانم شایسته ابراهیمی تمام کارکترهای این پادکست با صدای ایشان می‌باشد.
قدرت نفوذ کلام

قدرت نفوذ کلام

قدرت نفوذ کلام کلام با نفوذ قدرت مجاب کردن دیگران را به آن ها می بخشد و آن‌ ها را به سوی موفقیت می کشد افرادی که قدرت متقاعد کردن دیگران را دارند همیشه اثری مطلوب به دیگران را دارند ...