0
اشک هنرپیشه

اشک هنرپیشه

صوت نمایشی اشک هنرپیشه با صدای سرکارخانم شایسته ابراهیمی ایشان یک سخنور قهار هستند و تمام کارکترهای این پادکست با صدای ایشان می‌باشد.
قدرت نفوذ کلام

قدرت نفوذ کلام

قدرت نفوذ کلام کلام با نفوذ قدرت مجاب کردن دیگران را به آن ها می بخشد و آن‌ ها را به سوی موفقیت می کشد افرادی که قدرت متقاعد کردن دیگران را دارند همیشه اثری مطلوب به دیگران را دارند ...