آخرین نوشته های آموزش سخنرانی و فن بیان

 • چگونه جذاب صحبت کنیم

  چگونه جذاب صحبت کنیم چگونه جذاب صحبت کنیم تا دیگران از صحبت کردنِ ما لذت ببرند، یا چگونه جذاب صحبت کنیم تا مخاطبانی...

 • چطور عذرخواهی کنیم

  چطور عذرخواهی کنیم ؟ چطور عذرخواهی کنیم تا به جای اینکه کوچیک و ضعیف بشیم، فرد بزرگ و با عزت نفسی بشیم. چطور عذرخوا...

 • چگونه انتقاد کنیم

  چگونه انتقاد کنیم؟ چگونه انتقاد کنیم تا انتقادِ ما انتقادی سازنده باشه؟ چگونه انتقاد کنیم تا انتقادِ ما به دور از ق...

 • چگونه از دیگران تعریف کنیم ؟

  چگونه از دیگران تعریف کنیم؟ چگونه از دیگران تعریف کنیم تا حس خوبی رو به اونها بدیم، و مرز بین چاپلوسی کردن و تعریف...

 • چگونه نه بگوییم ؟

  چگونه نه بگوییم ؟ تا حالا به این فکر کردید که چگونه نه بگوییم ؟  فن بیان چگونه در نه گفتن ما میتونه تأثیر داشته باش...

 • چگونه خوب صحبت كنيم و فن بیان قوی داشته باشیم

  چگونه خوب صحبت کنیم و فن بیان قوی داشته باشیم در مقاله قبل خوانيدم كه چگونه خوب صحبت کنیم و فن بیان قوی داشته باشیم...

 • چگونه خوب صحبت كنيم

  چگونه خوب صحبت كنيم ؟ تا حالا به اين فكر كرديم كه چگونه خوب صحبت كنيم تا موفقیتهای بیشتری کسب کنیم. چگونه خوب صحبت...

 • برخورد با مشكلات در محل كار

  برخورد با مشکلات در محل کار برخورد با مشكلات در محل كار چگونه مي‌تواند باشد؟ هميشه مسائل و مشكلات جزء جدايي ناپذير...